KVKK Aydınlatma Metni

İşbu formun doldurulması suretiyle ve ayrıca Sanal Pos sistemi üzerinden tarafımızla paylaşacağınız kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, şirketimize ait ürün ve hizmetlere dair tedarik, satış, pazarlama ve sair ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; Sanal Pos (web üzerinden online kredi kartı) tahsilatı yapılması; Sanal Pos sistemine kayıt, üyelik, giriş ve kullanım sağlanması;  Sanal Pos sisteminin ve ilgili web sitesinin yönetilmesi ve arızanın giderilmesi, veri analizi, testler, araştırma, istatistik ve denetim amaçlı iç işlemlerin yerine getirilmesi; şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin her türlü hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenecek olup, ayrıca işbu metinde belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, şirketimiz çalışanlarına, hissedarlarına, topluluk/ grup şirketlerine, hizmet sağlayıcılarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile İtalya’ya aktarılabilecektir.  

Detaylı bilgilere ve ilgili sair hususlara şirketimizin www.barilla.com/tr-tr/kisisel-verilerin-korunmasi web adresinde yer alan kişisel verilerin korunması hakkındaki politika ve aydınlatma metninden erişilebilirsiniz.